20-03-2020 – Οδηγίες EMA για τη διαχείριση των Κλινικών Δοκιμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Ανανοίνωση του ΕΟΦ με θέμα: Κλινικές Μελέτες (Δοκιμές)-Παρεμβατικές: Οδηγίες για τη διαχείριση των Κλινικών Δοκιμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Source: 20-03-2020 – Οδηγίες EMA για τη διαχείριση των Κλινικών Δοκιμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19