30-03-2020 – Έκκληση του ΕΜΑ σχετικά με τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών για την COVID-19

Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα: Έκκληση του ΕΜΑ σχετικά με τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών για την COVID-19

Source: 30-03-2020 – Έκκληση του ΕΜΑ σχετικά με τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών για την COVID-19