31-03-2021 – Προϋποθέσεις οικονομικής διαχείρισης μη παρεμβατικών μελετών στην ΠΦΥ

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας Νο. 16689 με θέμα: “Διαδικασίες και προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή και την οικονομική διαχείριση των μη παρεμβατικών μελετών που διεξάγονται στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)”

Source: 31-03-2021 – Προϋποθέσεις οικονομικής διαχείρισης μη παρεμβατικών μελετών στην ΠΦΥ