Χαιρετισμός Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ

Υπευθύνου Επιστημονικών & Κανονιστικών Θεμάτων

 

Αγαπητές κυρίες, Αγαπητοί κύριοι,

Στη διαρκή προσπάθεια του ανθρώπου για τη διεύρυνση της επιστημονικής γνώσης και την αντιμετώπιση των παθήσεων, η Κλινική Έρευνα κατέχει κομβική θέση.

Η Κλινική Έρευνα είναι μια εξαιρετικά προκλητική, χρονοβόρα και δυναμική διαδικασία, μέσω της οποίας, νέες επιλογές θεραπείας αξιολογούνται και, με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των βημάτων διεξαγωγής, προστίθενται στην προσπάθεια ανακούφισης των πασχόντων.

Η Κλινική Έρευνα δημιουργεί νέα τεχνογνωσία, προσφέρει στους ασθενείς υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε εξειδικευμένους τομείς.

Ο ΣΦΕΕ, έχοντας κατανοήσει πλήρως την προστιθέμενη αξία της, έχει σταθερό στόχο να συνεισφέρει, με τον πλέον δυναμικό τρόπο, στην ανάπτυξη της Κλινικής Έρευνας στην Ελλάδα.

Η δημιουργία ερευνητικού προσανατολισμού στις δομές που εμπλέκονται στη διεξαγωγή των κλινικών ερευνητικών προγραμμάτων, η ευρυθμία στις διαδικασίες και η δημιουργία σχετικών κινήτρων αποτελούν τα βασικά σημεία, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τους αντίστοιχους δείκτες της χώρας μας, στοιχείο που θα οδηγήσει στην προσέλκυση σημαντικών επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα.

Δημήτρης Αναγνωστάκης
Γενικός Γραμματέας ΣΦΕΕ
Υπεύθυνος Επιστημονικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ελλάδας και Κύπρου Boehringer Ingelheim