Γιάννης Χονδρέλης

  • Clinical Trial Core Team

    Private Group / 24 members / Active 5 years, 7 months ago

    Σκοπός της Συντονιστικής Ομάδας Κλινικών Μελετών του ΣΦΕΕ (Clinical Trials Core Team) είναι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της Κλινικής Έρευνας στη χώρα μας.

    Η σταθερή υποστήριξη του διαλόγου με τις αρμόδιε […]