20-05-2015 – Οι κλινικές μελέτες οξυγόνο για τον ασθενή, αλλά και για τη χώρα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρία με θέμα: Κλινική έρευνα και καινοτόμες θεραπείες στην Ελλάδα: Ανάγκη ή πολυτέλεια;

Source: 20-05-2015 – Οι κλινικές μελέτες οξυγόνο για τον ασθενή, αλλά και για τη χώρα